Перейти…

Бега и Скачки РФ

Обсуждения, Мнения и Разное

RSS Feed

22 сентября, 2020

ЦМИ,1, 24.06.2018


24.06.2018
Heat Runner UK Format Odds Win %
1-я скачка №1 ~ 15 ~ 5%
№2 ~ 8 ~ 9%
№3 ~ 10 ~ 7%
№4 ~ 3 ~ 25%
№5 ~ 2.25 ~ 33%
№6 ~ 5 ~ 15%
№7 ~ 13 ~ 6%
~ ~
2-й заезд №1 ~ 17 ~ 4%
№2 ~ 5.5 ~ 14%
№3 ~ 8 ~ 9%
№4 ~ 6.5 ~ 12%
№5 ~ 21 ~ 4%
№6 ~ 2.75 ~ 27%
№7 ~ 2.5 ~ 30%
~ ~
3-я скачка №1 ~ 4 ~ 19%
№2 ~ 15 ~ 5%
№3 ~ 1.8 ~ 43%
№4 ~ 4.5 ~ 17%
№5 ~ 12 ~ 6%
№6 ~ 26 ~ 3%
№7 ~ 13 ~ 6%
~ ~
4-й заезд №1 ~ 34 ~ 2%
№2 ~ 4.5 ~ 16%
№3 ~ 3 ~ 24%
№4 ~ 5 ~ 15%
№5 ~ 15 ~ 5%
№6 ~ 6 ~ 12%
№7 ~ 10 ~ 7%
№8 ~ 9 ~ 8%
№9 ~ 10 ~ 7%
№10 ~ 21 ~ 3%
~ ~
5-я скачка №1 ~ 17 ~ 5%
№2 ~ 1.57 ~ 49%
№3 ~ 6 ~ 13%
№4 ~ 3.5 ~ 22%
№5 ~ 19 ~ 4%
№6 ~ 10 ~ 8%
~ ~
6-й заезд №1 ~ 11 ~ 7%
№2 ~ 5.5 ~ 13%
№3 ~ 19 ~ 4%
№4 ~ 13 ~ 6%
№5 ~ 23 ~ 3%
№6 ~ 5.5 ~ 13%
№7 ~ 15 ~ 5%
№8 ~ 3.75 ~ 20%
№9 ~ 3.75 ~ 20%
№10 ~ 7.5 ~ 10%
~ ~
7-й заезд №1 ~ 9 ~ 8%
№2 ~ 7 ~ 11%
№3 ~ 2.88 ~ 26%
№4 ~ 2.38 ~ 32%
№5 ~ 29 ~ 3%
№6 ~ 8 ~ 9%
№7 ~ 67 ~ 1%
№8 ~ 8 ~ 9%
~ ~
8-я скачка №1 ~ 7 ~ 11%
№2 ~ 3.5 ~ 22%
№3 ~ 4.5 ~ 17%
№4 ~ 1.62 ~ 47%
№5 ~ 23 ~ 3%
~ ~
9-й заезд №1 ~ 29 ~ 3%
№2 ~ 41 ~ 2%
№3 ~ 15 ~ 5%
№4 ~ 15 ~ 5%
№5 ~ 13 ~ 6%
№6 ~ 10 ~ 7%
№7 ~ 6.5 ~ 12%
№8 ~ 7.5 ~ 10%
№9 ~ 13 ~ 6%
№10 ~ 4.5 ~ 17%
№11 ~ 5.5 ~ 14%
№12 ~ 23 ~ 3%
№13 ~ 6.5 ~ 12%
~ ~
10-я скачка №1 ~ 1.62 ~ 47%
№2 ~ 7 ~ 11%
№3 ~ 17 ~ 4%
№4 ~ 9 ~ 8%
№5 ~ 2.63 ~ 29%
~ ~
11-й заезд №1 ~ 41 ~ 2%
№2 ~ 34 ~ 2%
№3 ~ 34 ~ 2%
№4 ~ 26 ~ 3%
№5 ~ 5.5 ~ 13%
№6 ~ 3.75 ~ 20%
№7 ~ 23 ~ 3%
№8 ~ 3.25 ~ 23%
№9 ~ 8 ~ 9%
№10 ~ 15 ~ 5%
№11 ~ 9 ~ 8%
№12 ~ 8 ~ 9%
~ ~
13-й заезд №1 ~ 5.5 ~ 14%
№2 ~ 21 ~ 4%
№3 ~ 13 ~ 6%
№4 ~ 9 ~ 8%
№5 ~ 2.2 ~ 35%
№6 ~ 3.25 ~ 23%
№7 ~ 7.5 ~ 10%

WhatsApp WhatsApp us BegaHorse