Перейти…

Бега и Скачки РФ

Обсуждения, Мнения и Разное

RSS Feed

24 сентября, 2020

ЦМИ,1, 06.05.2018


06.05.2018
Runner Odds Win Percent
1-й заезд №1 ~ 66 ~ 1%
№2 ~ 25 ~ 3%
№3 ~ 100 ~ 1%
№4 ~ 17 ~ 4%
№5 ~ 17 ~ 4%
№6 ~ 6.6 ~ 11%
№7 ~ 2.4 ~ 31%
№8 ~ 1.7 ~ 44%
~ ~
2-я скачка №1 ~ 20 ~ 4%
№2 ~ 14 ~ 5%
№3 ~ 12 ~ 6%
№4 ~ 3 ~ 25%
№5 ~ 1.7 ~ 45%
№6 ~ 14 ~ 5%
№7 ~ 9 ~ 8%
~ ~
3-й заезд №1 ~ 20 ~ 4%
№2 ~ 15 ~ 5%
№3 ~ 5.5 ~ 14%
№4 ~ 4 ~ 18%
№5 ~ 4.5 ~ 17%
№6 ~ 5.5 ~ 14%
№7 ~ 28 ~ 3%
№8 ~ 2.8 ~ 27%
~ ~
4-я скачка №1 ~ 2.9 ~ 26%
№2 ~ 17 ~ 4%
№3 ~ 28 ~ 3%
№4 ~ 1.25 ~ 60%
№5 ~ 40 ~ 2%
№6 ~ 13 ~ 6%
~ ~
5-й заезд №1 ~ 40 ~ 2%
№2 ~ 33 ~ 2%
№3 ~ 11 ~ 7%
№4 ~ 3.8 ~ 20%
№5 ~ 4 ~ 19%
№6 ~ 20 ~ 4%
№7 ~ 2.6 ~ 29%
№8 ~ 9 ~ 8%
№9 ~ 13 ~ 6%
№10 ~ 20 ~ 4%
~ ~
6-я скачка №1 ~ 12 ~ 6%
№2 ~ 28 ~ 3%
№3 ~ 25 ~ 3%
№4 ~ 66 ~ 1%
№5 ~ 66 ~ 1%
№6 ~ 8 ~ 9%
№7 ~ 22 ~ 3%
№8 ~ 2.6 ~ 28%
№9 ~ 5.5 ~ 14%
№10 ~ 3 ~ 24%
№11 ~ 11 ~ 7%
~ ~
7-й заезд №1 ~ 6 ~ 13%
№2 ~ 66 ~ 1%
№3 ~ 14 ~ 5%
№4 ~ 40 ~ 2%
№5 ~ 16 ~ 5%
№6 ~ 25 ~ 3%
№7 ~ 5 ~ 15%
№8 ~ 50 ~ 2%
№9 ~ 11 ~ 7%
№10 ~ 8 ~ 9%
№11 ~ 9 ~ 8%
№12 ~ 2.5 ~ 30%
~ ~
8-я скачка №1 ~ 6 ~ 13%
№2 ~ 6 ~ 13%
№3 ~ 22 ~ 3%
№4 ~ 12 ~ 6%
№5 ~ 4 ~ 19%
№6 ~ 4 ~ 19%
№7 ~ 25 ~ 3%
№8 ~ 6 ~ 13%
№9 ~ 8 ~ 9%
№10 ~ 33 ~ 2%
~ ~
9-й заезд №1 ~ 200 ~ 0.4%
№2 ~ 66 ~ 1%
№3 ~ 33 ~ 2%
№4 ~ 15 ~ 5%
№5 ~ 28 ~ 3%
№6 ~ 20 ~ 4%
№7 ~ 20 ~ 4%
№8 ~ 13 ~ 6%
№9 ~ 6.5 ~ 11%
№10 ~ 2.6 ~ 28%
№11 ~ 2.1 ~ 35%
~ ~
11-я скачка №1 ~ 28 ~ 3%
№2 ~ 3.5 ~ 22%
№3 ~ 6 ~ 13%
№4 ~ 5 ~ 15%
№5 ~ 1.55 ~ 49%
~ ~
12-й заезд №1 ~ 100 ~ 1%
№2 ~ 33 ~ 2%
№3 ~ 66 ~ 1%
№4 ~ 20 ~ 4%
№5 ~ 25 ~ 3%
№6 ~ 20 ~ 4%
№7 ~ 12 ~ 6%
№8 ~ 12 ~ 6%
№9 ~ 6 ~ 12%
№10 ~ 7 ~ 11%
№11 ~ 1.55 ~ 49%
№12 ~ 66 ~ 1%
~ ~
13-й заезд №1 ~ 40 ~ 2%
№2 ~ 10 ~ 8%
№3 ~ 66 ~ 1%
№4 ~ 17 ~ 4%
№5 ~ 7.5 ~ 10%
№6 ~ 12 ~ 6%
№7 ~ 17 ~ 4%
№8 ~ 10 ~ 8%
№9 ~ 6 ~ 12%
№10 ~ 3.8 ~ 20%
№11 ~ 5 ~ 15%
№12 ~ 7.5 ~ 10%
~ ~
14-й заезд №1 ~ 50 ~ 2%
№2 ~ 20 ~ 4%
№3 ~ 25 ~ 3%
№4 ~ 33 ~ 2%
№5 ~ 20 ~ 4%
№6 ~ 7.5 ~ 10%
№7 ~ 15 ~ 5%
№8 ~ 10 ~ 8%
№9 ~ 5.5 ~ 14%
№10 ~ 2.1 ~ 35%
№11 ~ 5.5 ~ 14%
~ ~
15-й заезд №1 ~ 25 ~ 3%
№2 ~ 2.6 ~ 29%
№3 ~ 6 ~ 13%
№4 ~ 6 ~ 13%
№5 ~ 5 ~ 15%
№6 ~ 50 ~ 1%
№7 ~ 2.8 ~ 27%
~ ~
16-й заезд №1 ~ 12 ~ 6%
№2 ~ 5 ~ 15%
№3 ~ 2.5 ~ 30%
№4 ~ 5 ~ 15%
№5 ~ 7 ~ 11%
№6 ~ 8 ~ 10%
№7 ~ 20 ~ 4%
№8 ~ 25 ~ 3%
№9 ~ 14 ~ 5%
№0 ~ ~

WhatsApp WhatsApp us BegaHorse